online leeromgeving creative biz

De mini workshops:

Stap 1 | Jij en de perfecte match met je bedrijf
Stap 2 | Je ideale klant
Stap 3 | Je puike product of dienst
Stap 4 | Je merk
Stap 5 | Je centen
Stap 6 | Je marketing en promotie
Stap 7 | Je website
Stap 8 | Je mentale makeover

lesmateriaal creative biz

Bericht van Sabine & vragen:

Hallo en bedankt voor je inschrijving voor de Creative Biz 2018 namens mij en jouw bedrijf of bedrijf-in-wording. Mijn naam is Sabine Wisman en ik ontwikkelde deze 90 dagen boost met één reden: om jou (creatieve ondernemer) sneller te helpen groeien met je bedrijf. Door het krijgen van meer helderheid en focus. En – welja – af en toe een schopje onder de kont. Als je vragen hebt, stel ze dan in de online Facebook groep zodat anderen er ook van leren. Of mail Sabine op: sabine@sabinewisman.nl. Bellen kan ook: 06 12312982.

(Nood)zakelijke lettertjes:

Alle rechten voorbehouden. Niets van het lesmateriaal/werkbladen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabine Wisman. Wel mag je het eenmalig printen voor eigen persoonlijk gebruik. ‘Creative Biz’, januari 2018, Sabine Wisman en The Creatives Club®, Heemstede.

Agenda

Dag 1 – 10
15 -1 t/m 24-1
Stap 1 
Groupcall 1

Dag 11 – 20
25-1 t/m 3-2
Stap 2
Groupcall 2

Dag 21 – 30
4-2 t/m 13-2
Stap 3
Groupcall 3

Dag 31 – 40
14-2 t/m 23-2
Stap 4
Groupcall 4

Dag 41 -50
24-2 t/m 5-3
Stap 5
Groupcall 5

Dag 51 – 60
6-3 t/m 15-3
Stap 6
Groupcall 6

Dag 61 – 70
16-3 t/m 25-3
Stap 7
Groupcall 7

Dag 71-80
26-3 t/m 4-4
Stap 8
Groupcall 8

Dag 81-90
5-4 t/m 14-4
Implementatie